Четвер, 25.04.2024
Творча лабораторія

Навчальні посібники та робочі зошити з інформатики - якісно і дешево


Меню сайту
Реклама
Категорії каталогу
Навчальні посібники [7]
Навчальні посібники для загальноосвітньої школи
Задачник [2]
Педагогічні технології [11]
Міжпредметні зв'язки [1]
Інформатика для вчителів інших предметів
Програми [3]
Програми навчальних курсів
Експертні системи [1]
ДПА [3]
Головна » Статті » Шкільна інформатика » ДПА

Коментарі до завдань ДПА з інформатики для 9 класу. 2013 рік.

Нові статті

[19.02.2020] [C#]
Задача про розрізання квадрата (ООП, C#)
[09.02.2020] [Python]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Python)
[06.02.2020] [Паскаль]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Free Pascal)

Ластовецький В.В., Пилипчук О.П.

Коментарі до завдань ДПА з інформатики для 9 класу (початок)

За "Збірником завдань для державної підсумкової атестації з інформатики" (Київ, Центр навчально-методичної літератури, 2013) авторів Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко.

Частина 2

Частина 3

Див. також обговорення на Форумі інформатиків.

Завдання  Коментар
В20/2. Укажіть формат файлу, у якому може бути збережена публікація MS Publisher. 
А.    pas
Б.    pps
В.    pub
Г.    pot
(одна відповідь)

В6/10. Укажіть стандартне розширення файлів для збереження публікації MS Publisher. 
А.    ppt
Б.    wav
В.    pub
Г.    doc
Д.    bmp
(декілька відповідей)

В11/11. Укажіть розширення файлів, у яких можуть бути збережені публікації MS Publisher. 
А.    wav
Б.    pub
В.    ppt
Г.    doc
Д.    bmp
(декілька відповідей)
Publisher 2003 може зберігати файл з 20-ма типами розширень. Учень їх усі повинен знати напам’ять, щоб вибрати потрібне зі списку? Як бути, якщо у різних версіях MS Publisher перелік форматів відрізняється? Що робити тим, хто працював на уроках з іншими видавничими системами, наприклад Scribus?

 
В9/12. Укажіть розширення файлів, що містять графічні дані (малюнки). 
А.    aif
Б.    png
В.    tif
Г.    tiff
Д.    wmf
(декілька відповідей)

В8/12. Укажіть розширення файлів, що містять графічні дані (малюнки). 
А.    jfif
Б.    jpe
В.    avi
Г.    jpeg
Д.    jpg
(декілька відповідей)
Існує більше десятка розширень графічних файлів. Їх усі учень повинен знати напам’ять?
 
В7/12. Укажіть розширення файлів мультимедіа, що містять графічні дані (малюнки). 
А.    bmp
Б.    dib
В.    emf
Г.    gif
Д.    mp2
(декілька відповідей)
Жоден з перелічених форматів не може зберігати мультимедійних даних.
В10/12. Укажіть розширення файлів мультимедіа, які можна імпортувати для викорис­тання в проекті MS Windows Movie Maker.
А.    asf
Б.    aif
В.    bmp
Г.    ехе
Д.    gif

В11/12.Укажіть розширення файлів, які можна імпортувати для використання в про­екті MS Windows Movie Maker.
А.    avi
Б.    aifc
В.    dib
Г.    соm
Д.    m1v


В14/12. Укажіть розширення файлів мультимедіа, які можна імпортувати для викорис­тання в проекті MS Windows Movie Maker.
А.    exe
Б.    jfif
В.    jpe
Г.    jpeg
Д.    jpg  

Учень повинен усі ці пів-сотні розширень зазубрити, щоб правильно відповісти на питання?

В2/11. Укажіть типи комп’ютерних публікацій, які зазвичай використовують для оформлення шкільних стінгазет.
A. буклет
Б. візитна картка
В. вітальна листівка
Г. оголошення
Д. бюлетень
Зауважте: "для оформлення стінних газет" а не в якості стінної газети.
Для  оформлення стінної газети цілком можна використати візитну картку чи вітальну листівку.
 
В19/3. Укажіть засіб, який використовують для введення графічних зображень. 
А. навушники
Б. монітор
В. веб-камера
Г. сканер
(одна відповідь)
Не «засіб», а «пристрій».
Краще так: Укажіть пристрій, призначенням якого є введення графічних зображень.
Вважається, що це питання з однією правильною відповіддю. Хоча насправді тут дві правильні відповіді: веб-камера, сканер.
В6/8. Укажіть випадки, у яких можна побачити відмінність застосування параметрів Непрозорий фон і Прозорий фон інструмента Виділення в середовищі графічного редактора Paint.
А.    при переміщенні виділеного фрагмента
Б.    при копіюванні виділеного фрагмента
В.    якщо колір фону, встановлений на Палітрі, збігається з фоновим кольором малюнка
Г.    якщо на Палітрі встановлено білий колір фону
Д.   якщо колір фону, встановлений на Палітрі, не збігається з фоновим кольором малюнка
( декілька відповідей )
Що означає фраза «при копіюванні виділеного фрагмента»? Мабуть, виходячи з контексту питання, коли  вставляється копія виділеного фрагмента (команда меню Правка - Вставити), а не коли виділений фрагмент просто копіюється до буфера обміну (команда Правка - Копіювати).

Відповіді А,Б мають часткову істинність. Бо, якщо колір фону, встановлений на Палітрі, не збігається з фоновим кольором малюнка, то при цьому ні переміщення, ні копіювання виділеного фрагменту не дають змоги побачити відмінність прозорого/непрозорого виділення.

Як бути з малюнками, на яких немає "фонового" кольору (наприклад, намальовано багато різнокольорових квітів, між якими не проглядається  тло)? Інструмент, звичайно, працюватиме, але ...

При роботі у Paint немає такого  поняття, як "фоновий колір малюнка". Є лише колір, який на даний момент вважається фоновим. Саме він буде замінений прозорим при вставлянні фрагменту.
В6/9. Укажіть способи створення таблиці в текстовому документі MS Word.
А.   накреслити таблицю довільної структури
Б.    вставити таблицю простої структури
В.    перетворити фрагмент тексту в таблицю
Г.    вставити таблицю з колекції шаблонів
Д.    вставити таблицю складної структури
Якщо під «вставити» розуміти використання меню «вставка», то вставити таблицю складної структури не можна. Якщо ж «вставити» розуміти як вставку з буфера обміну, то чому б і ні...
В1/10. Укажіть типи об’єктів, які було використано під час створення документа в середовищі текстового процесора MS Word.

А.    текст
Б.    WordArt
В.    SmartArt
Г.    кліп з колекції
Д.   напис


В2/10. Укажіть типи об’єктів, які було використано під час створення документа в середовищі текстового процесора MS Word.  

А.    текст
Б.    WordArt
В.    напис
Г.    кліп з колекції
Д.    фігура
 
Як за малюнком, наведеним у питанні, можна визначити: чи текст уведено в звичайному режимі, чи вставлено об’єкт Напис , чи використано малюнок з написом, чи може вставлено об'єкт Фігурний текст (у MS Word - Wordart)?

Чи справді учень повинен пам’ятати усі малюнки (кліпи) з колекції?

Вставлений об’єкт може мати тип "малюнок". І не існує типу об'єктів "кліп з колекції".
 
В4/11. Укажіть комп’ютерні публікації, які можна створити за вбудованими шаблонами в програмах MS Publisher і в MS Word.
А.    веб-вузол
Б.    буклет
В.    резюме
Г.    бюлетень
Д.    візитна картка
Десятки типів шаблонів є у Word, і ще більше у Publisher.
Невже необхідно їх всі пам’ятати, а на ДПА знайти переріз цих множин?
 
В2/1. Укажіть непозиційну систему числення.
А.    двійкова
Б.    римська
В.    десяткова
Г.    вісімкова
Вважається, що це питання з однією правильною відповіддю  (Б-римська).
Але ж римська система числення не є в повній мірі непозиційною.
Наприклад, значення чисел IV, VI, ІХ, ХІ залежать від позиції в записі окремих знаків (цифр).
В1/1. Укажіть, де і коли було створено першу в світі електронно-обчислювальну машину.
А.    Україна, 1951 рік
Б.    США, 1946 рік
В.    Англія, 1948 рік
Г.    Японія, 1938 рік
Що є правильною відповіддю, якщо «В 1942-1943 роках в Англії була створена за участю Алана Тюрінга обчислювальна машина «Колос». В ній було 2000 електронних ламп. Машина призначалася для розшифрування радіограм німецького вермахту. «Колос» вперше в світі зберігав та обробляв дані за допомогою електроніки, а не механічно.»
В10/1. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є нотний запис.
А.  опрацювання даних
Б.   збереження даних
В.   пошуку даних
Г.   передавання даних
Вважається, що це питання з однією правильною відповіддю.
Але ж хіба не є збереженням на папері (так само як і опрацюванням)  даних нотний запис почутої або уявної мелодії?
В9/2. Укажіть розширення файлу, призначеного для шаблону презентації в середовищі MS PowerPoint.
А.    htm, html
Б.    mht, mhtml
В.    pps, ppsx
Г.    ppt, pptx
Вважається, що це питання з однією правильною відповіддю.
Але що значить: «...призначеного для шаблону презентації...»?
Якщо йдеться про збереження шаблону презентації (pot, potx, potm), то правильних відповідей НУЛЬ.
Як мають відповідати на подібні питання учні, які не працювали з PowerPoint, а вивчали Impress?
В3/3. Укажіть дії, які потрібно виконати, щоб переслати електронною поштою файл обсягом понад 25 Мб, що містить графічні дані формату .jpeg, але до листа можна прикріпити файл загальним обсягом до 20 Мб.
А.    створити архів з максимальним ступенем стиснення
Б.    створити багатотомний архів
В.    створити неперервний архів формату rar
Г.    створити неперервний архів формату zip
На неконкретне питання  «...обсягом понад 25 Мб» потрібно дати конкретну відповідь.
Ступінь стиснення заархівованого jpeg-файлу залежить від складності малюнка.
Так, при rar-архівуванні «Квадрата» Малевича стиснений файл зменшиться майже на 80%, в той час як архівування «Герніки» Пікассо, стисне файл менше ніж на 15 %. Тож правильною відповіддю можна вважати як Б, так і А,Б,В,Г в залежності від ситуації. Але взагалі, то: Б.
Якщо автори формулювали питання «взагалі», то навіщо було уточнювати, що це графічний файл?
В2/8. Укажіть особисті дані, які не можна розголошувати під час спілкування в мережі Інтернет.
А.    ім’я або псевдонім
Б.    домашню адресу
В.    номер домашнього телефону
Г.    адресу електронної пошти
Д.    пароль електронної поштової скриньки
Що значить «можна» чи «не можна»? Усе залежить від мети спілкування. За моїми міркуваннями лише розголошення пароля електронної пошти небажане… та й то, якщо це не тимчасовий E-mail.
Законом нічого з переліченого розголошувати не заборонено.
В4/8. Укажіть настройки браузера Internet Explorer, які може змінювати користувач.
А.    зміна параметрів оформлення Робочого стола
Б.    зміна параметрів пошуку за замовчуванням
В.    блокування спливаючих вікон
Г.    блокування відображення зображень на сторінці
Д.    встановлення обмеження доступу до даних, які отримуються з Інтернету
 Очевидно, йдеться про певні параметри програми-браузера. Для слова настройка у «Сучасному тлумачному словнику української мови» наведено лише одне значення: "Механізм, призначений для настроювання приладів".
В10/7. Укажіть основні статичні елементи графічного інтерфейсу операційної системи Windows.
А.    вказівник миші
Б.    Панель завдань
В.    Головне меню
Г.    вікна програм і папок та діалогові вікна
Д.    значки програм, документів, папок і ярликів
Що значить «статичні»? Якщо такі, які неможливо розмістити в різних місцях, то відповідей нуль.
В15/1. Укажіть розширення текстових файлів, у якому можуть міститися віруси.
А.    doc, docx
Б.    docm
В.    txt
Г.    dot
Що значить «можуть міститися»? Код вірусу може міститись у будь-якому текстовому файлі.
    Інше питання, що зробити, щоб такий вірус активувати. До того ж, є «віруси» дія яких активується під час відкриття .txt-файлу. Суть вразливості в тому, що, коли користувач відкриває .txt файл з мережевої  папки, то в його системі может запуститися шкідливий код з.dll в тій же мережевій папці, що й файл .txt. В результаті зловмисник може отримати такі ж права в системі, які є і у користувача.
В10/5. Укажіть дії, які необхідно виконати, щоб додати відеопереходи в проект MS Windows Movie Maker.
А.    перенести їх послідовно один за одним у вікно Перегляду
Б.    перенести на один з кадрів у режимі Відображення розкадровки
В.    перенести між двома сусідніми кадрами в режимі Відображення розкадровки
Г.    перенести між двома сусідніми кадрами в режимі Відображення шкали часу
Вважається, що це питання з однією правильною відповіддю.
Але правильними відповідями є В, Г. 
В8/8 Укажіть особливості растрових графічних зображень.
А. невеликі за обсягом файли зображень 
Б. реалістичність зображень 
В. природність кольорів 
Г. можливість отримати зображення за допомогою спеціальних пристроїв 
Д. великі за обсягом файли зображень 

 
Хіба те, що зображення створене в растровому редакторі, гарантує його реалістичність? Фотоапарат, звичайно, дає растрове зображення, але сучасні засоби векторної графіки дозволяють досягти достатньо високої реалістичності (приклад: http://wiki.softwarelivre.org/InkscapeBrasil/ScreenShot3).
Чи обсяг (розмір) файлу однозначно залежить від того, якого типу зображення він містить? Прості експерименти показують, що ні.

Питання некоректне, бо сформульоване відірвано від контексту, а потрібно посилатись на певний матеріал. Краще у практичній частині завдань ДПА.

Пропозиція. Завдання може бути таким:
Векторні зображення з файлів 1.svg та 2.svg засобами векторного редактора експортувати у растровий формат (наприклад, png). Растровим редактором конвертувати отримані файли у два інші растрові формати (наприклад, bmp та gif). Розробити електронну таблицю з даними про обсяг всіх файлів. Проілюструвати таблицю діаграмою (вид обрати самостійно).


Продовження
 


Интернет реклама
Категорія: ДПА | Додав: teachlab (28.05.2013)
Переглядів: 9329 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Підтримка

Система Orphus

Маєте свій сайт?
Заробіть на ньому грошей!


Не маєте власного сайту?
Заробіть на обміні файлами!
Статистика
Copyright Пилипчук О.П. © 2024
div id=