Четвер, 25.04.2024
Творча лабораторія

Навчальні посібники та робочі зошити з інформатики - якісно і дешево


Меню сайту
Реклама
Категорії каталогу
Навчальні посібники [7]
Навчальні посібники для загальноосвітньої школи
Задачник [2]
Педагогічні технології [11]
Міжпредметні зв'язки [1]
Інформатика для вчителів інших предметів
Програми [3]
Програми навчальних курсів
Експертні системи [1]
ДПА [3]
Головна » Статті » Шкільна інформатика » Педагогічні технології

Урок-гра «Узагальнення знань з теми «СКБД Microsoft Access»

Нові статті

[19.02.2020] [C#]
Задача про розрізання квадрата (ООП, C#)
[09.02.2020] [Python]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Python)
[06.02.2020] [Паскаль]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Free Pascal)

Микитюк Олена Олександрівна, вчителька інформатики Смілянського природничо-математичного ліцею

Урок-гра «Узагальнення знань з теми «СКБД Microsoft Access»

Мета:

А) навчальна: узагальнити та поглибити знання учнів з теми MS Access;
Б) розвиваюча: розвивати і поглиблювати знання та інтерес учнів до інформатики, розвивати артистичні дані;
В) виховна: виховувати згуртованість, почуття обов’язку, повагу до товаришів, вміння прислухатися до думки інших;

Методи:

робота в групах, бліц-диспут.

Тип уроку:

урок узагальнення знань з вивченої теми.

Програмне забезпечення:

ОС Windows98, ХР, СКБД Microsoft Access.

Девіз уроку:

Программистом можешь ты не быть,
А пользователем быть обязан...

Хід уроку

1. Оголошення та представлення команд

2. Розминка команд

Конкурс “Буквочки-заморочки”

Команди отримують по 1 набору букв з зашифрованим словом. Необхідно розгорнути їх, щоб було видно, яка літера там написана, з прочитаних літер скласти слово, яке учні заздалегідь склали вдома.
Наприклад: реляційна, мережева, ієрархічна, сортування, лічильник.
Порядок команд до участі в наступному конкурсі визначається першістю в складанні слова.

3. Основні конкурси

Конкурс «Вірю-невірю»

Кожна з команд адресує іншим по 1 твердженню, використавши при цьому бліц-диспут, сутність якого полягає в тому, що вам необхідно спочатку попросити кожну з команд бути вашим опонентом. Отже, вам необхідно прочитати дане твердження, а опоненту погодитися з цим твердженням або ні. Якщо опонент погоджується, то відповідає «Так» і зачитує дане твердження з вашої картки повторно, якщо опонент не погоджується – відповідь «Ні» і висловлює власну думку.
За кожну правильну відповідь – 1 бал. У випадку, якщо команда помиляється, інші команди можуть надати правильну відповідь і отримати 0,5 бала.

Прошу бути моїм опонентом ________________
СКБД MS Access дає можливість встановлювати зв’язки між таблицями.

Прошу бути моїм опонентом ________________
СКБД — це програма, за допомогою якої здійснюється збереження, обробка та пошук інформації в базах даних.

Прошу бути моїм опонентом ________________
СКБД MS Access дає можливість проводити різні розрахунки.

Прошу бути моїм опонентом ________________
ЗВІТ — засіб для представлення даних на папері.

Прошу бути моїм опонентом ________________
За допомогою звіту є можливість вивести на печать необхідні зведення в тому вигляді, у якому потрібно.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Створену БД неможливо редагувати.

Прошу бути моїм опонентом ________________
ЗАПИТ — засіб перетворення інформації в базах даних.

Прошу бути моїм опонентом ________________
За допомогою запитів можна переглядати, аналізувати і змінювати дані з однієї чи декількох таблиць.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Головним моментом під час створення БД є її проектування.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Поле, яке однозначно ідентифікує запис в таблиці, називається ключовим.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Для створення зв’язків між таблицями не обов’язково створювати ключові поля.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Запит з параметром можна замінити на використання простого фільтру.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Не має ніякої різниці між фільтром та запитом.

Прошу бути моїм опонентом ________________
ФОРМА — об'єкт на екрані, за допомогою якого організується взаємодія користувача з базою даних.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Правильна робота БД не залежить від того, як вона спроектована.

Прошу бути моїм опонентом ________________
Підпорядкована форма – це форма, яка знаходиться всередині іншої форми.

Конкурс «Поєднай правильно»

Учні отримують картки з завданням та визначають відповідність елементів однієї колонки в іншій. Команда, яка перша виконає завдання зачитує результати, а всі інші перевіряють.
Максимальна кількість балів за правильність виконання – 5 балів. У випадку, якщо команда помиляється, інші команди можуть надати правильну відповідь і отримати 1 бал.

Термін Пояснення
ЗАПИС Фрагмент бази даних, що містить однотипну інформацію про всі об'єкти бази даних
ПОЛЕ Засіб перетворення інформації в базах даних
ЗВІТ Таблиця чи запит, на основі яких базується форма чи звіт.
ФІЛЬТР Об'єкт на екрані, за допомогою якого організується взаємодія користувача з базою даних
ІМПОРТ І ЕКСПОРТ ДАНИХ Фрагмент бази даних, що містить інформацію про окремий конкретний об'єкт.
ФОРМА Спосіб добору і пошуку потрібних записів бази даних за допомогою завдання визначених критеріїв
ЗАПИТ Засіб для представлення даних на папері
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ Обмін даними електронної таблиці з іншими сумісними програмними продуктами

Конкурс «Вікторина»

Маємо словник з 20 термінів з вивченої теми. Вчитель зачитує кожній команді по колу по 1 визначенню. На обговорення 10с, після чого команда повинна назвати термін.
За кожну правильну відповідь – 1 бал. У випадку, якщо команда помиляється, інші команди можуть надати правильну відповідь і отримати 0,5 бала.
1. Сукупність взаємозалежних спеціально організованих інформаційних масивів, що припускає можливість їх використання в прикладних програмах.(БАЗА ДАНИХ)
2. Розділ оперативної пам'яті комп'ютера, призначений для проміжного зберігання інформації при виконанні операції копіювання і переміщення. (БУФЕР ОБМІНУ)
3. Переміщення в зазначене заздалегідь місце інформації, що знаходиться в буфері обміну. При цьому інформація залишається в буфері обміну. Може використовуватись багато разів. (ВСТАВКА)
4. Таблиця чи запит, на основі яких базується форма чи звіт. (ДЖЕРЕЛО ДАНИХ)
5. Фрагмент бази даних, що містить інформацію про окремий конкретний об'єкт. (ЗАПИС)
6. Засіб перетворення інформації в базах даних. (ЗАПИТ)
7. Засіб для представлення даних на папері. (ЗВІТ)
8. Обмін даними електронної таблиці з іншими сумісними програмними продуктами. (ІМПОРТ І ЕКСПОРТ ДАНИХ)
9. Поле бази даних, що містить неповторювану інформацію про об'єкт і служить для однозначної ідентифікації відповідного об'єкту запису. (КЛЮЧОВЕ ПОЛЕ)
10. Спеціальний режим функціонування системи керування базою даних, призначений для створення таблиць, розробки запитів, форм і інших засобів керування даними. (КОНСТРУКТОР)
11. Програма, що допомагає користувачу зробити дії підвищеної складності (установити програму, зробити запит, форму і т.п.). (МАЙСТЕР)
12. Список дій, операцій, доступних користувачу в прикладній програмі. (МЕНЮ)
13. Область екрана MS Access, що містить зразки інструментів, які можна включати до складу форми. (ПАНЕЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ)
14. Секретна послідовність символів, що служить для ідентифікації користувача бази даних. (ПАРОЛЬ)
15. Фрагмент бази даних, що містить однотипну інформацію про всі об'єкти бази даних. (ПОЛЕ)
16. База даних, у якій інформація організована у вигляді двомірних таблиць і зв'язків (відношень) між ними. (РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ)
17. Процедура упорядкування інформації в базі даних відповідно до якої-небудь ознаки (наприклад, за абеткою) (СОРТУВАННЯ)
18. Характеристика даних, що зберігаються у визначеному полі. (ТИП ДАНИХ)
19. Спосіб добору і пошуку потрібних записів бази даних за допомогою завдання визначених критеріїв. (ФІЛЬТР)
20. Об'єкт на екрані, за допомогою якого організується взаємодія користувача з базою даних. (ФОРМА)

Конкурс «Сформулюй правильну відповідь»

1. Поясніть поняття «бази даних» та «системи управління базами даних»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. До якого класу програмного забезпечення відносять системи управління базами даних?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Які існують моделі бази даних? Опишіть їх особливості.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Що таке поля та записи бази даних?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Які типи полів існують у СУБД Access? Опишіть, які дані можуть містити поля цих типів.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Яке розширення мають файли бази даних СУБД Access?____________________________
7. Назвіть основні об’єкти бази даних СУБД Access та опишіть їх призначення.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Які способи створення об’єктів існують в СУБД Access? Чим вони відрізняються?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Чим відрізняється здійснення відбору записів за допомогою фільтру у формі (таблиці) та за допомогою запитів?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Які запити та яким чином можуть здійснювати зміну інформації в базі даних?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Конкурс «Розгадай кросворд»

Учні отримують однакові кросворди та розгадують їх.

Конкурс «Створення та презентація проекту БД»

Основні вимоги до створеної БД:
* Імпортувати 3 таблиці, створені в MS Excel 3 в СКБД Microsoft Access(10 записів з такими полями:
1. Х/е, Назва х/е, Назва пр/р-ни;
2. Х/е, Вищий оксид, Сп-ка з Гідрогеном;
3. Вищий оксид, Вищій гідроксид, х-р оксиду(гідроксиду)).
* Самостійно встановити зв'язки між створеними таблицями;
* Створити простий запит(Запит1), запит-вибір(Запит2) та запит з параметрами(Запит3);
* Створити форму та звіт, скориставшись даними всіх трьох таблиць(Форма1);

4. Презентація робіт, підведення підсумків

5. Домашнє завдання
Скласти кросворд на 30 слів з теми «СКБД Microsoft Access».

Використане джерело: газета "Інформатика", видавництво "Шкільний світ", informatika@1veresnya.com.ua


Интернет реклама
Категорія: Педагогічні технології | Додав: lena (29.09.2009) | Автор: lena
Переглядів: 7799 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Підтримка

Система Orphus

Маєте свій сайт?
Заробіть на ньому грошей!


Не маєте власного сайту?
Заробіть на обміні файлами!
Статистика
Copyright Пилипчук О.П. © 2024
div id=