Понеділок, 05.12.2022
Творча лабораторія

Навчальні посібники та робочі зошити з інформатики - якісно і дешево


Меню сайту
Реклама
Категорії каталогу
Навчальні посібники [7]
Навчальні посібники для загальноосвітньої школи
Задачник [2]
Педагогічні технології [11]
Міжпредметні зв'язки [1]
Інформатика для вчителів інших предметів
Програми [3]
Програми навчальних курсів
Експертні системи [1]
ДПА [3]
Головна » Статті » Шкільна інформатика » Педагогічні технології

План-конспект уроку інформатики (2)

Нові статті

[19.02.2020] [C#]
Задача про розрізання квадрата (ООП, C#)
[09.02.2020] [Python]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Python)
[06.02.2020] [Паскаль]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Free Pascal)

План-конспект уроку інформатики (2)

Другий та наступні уроки розділу

Зразок плану-конспекту другого та наступних уроків теми для реалізації описаної технології.

Дата: ________ урок № _____

Тема. Таблиці в текстовому документі.

Мета. Сформувати і закріпити теоретичні знання та практичні навички з теми уроку шляхом раціонального використання ефективних методик і сучасних інформаційних технологій.

Посібники та обладнання

 1. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний посібник. Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О. - Шепетівка: «Аспект», 2010, – 192 с.
 2. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. Михальчук І.І., Пилипчук О.П., Слуцька І.А. - Шепетівка: «Аспект», 2010, – 56 с.
 3. Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.
 4. Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.
 5. Інтерактивна дошка або проектор (бажано).
 6. Засоби комп’ютерного тестування.
Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Інформаційні джерела

 1. http://aspekt-edu.kiev.ua – сайт видавництва «Аспект»;
 2. http://teachlab.ucoz.ua – сайт «Творча лабораторія вчителя інформатики».

Структура уроку

I Організаційна частина 1 хв.
II Мотивація навчальної діяльності 1 хв.
III Оголошення теми і завдань уроку 1 хв.
IV Пояснення нового навчального матеріалу 10 хв.
V Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ 3 хв.
VI Комп’ютерне тестування: перевірка домашнього завдання 8 хв.
VII Практична робота: вироблення практичних навичок 17 хв.
VIII Підсумок уроку 3 хв.
Інструктаж щодо виконання домашнього завдання 1 хв.

Хід уроку

I. Організаційна частина

Привітання. Учні сидять за партами або столами. В учнів навчальні посібники, зошити для записів, ручки. Мобільні телефони учні вимикають!

Комп’ютери можуть бути вимкнені або увімкнені в залежності від організації роботи у кабінеті інформатики.

II. Мотивація навчальної діяльності

─    У 9 класі ви навчились вирівнювати текст у стовпцях за допомогою табуляторів. Проте сучасні текстові процесори дозволяють вставляти у документ повноцінні таблиці, в яких текст розміщений в окремих комірках, відокремлених лініями. Сітка таблиці може мати складну структуру.

─    Прикладом таких таблиць можуть бути сторінка щоденника або класного журналу, табель успішності, таблиці в газетах та журналах тощо.

─    Сьогодні ви навчитесь вставляти у документ таблиці.

─    Уважно слухайте пояснення вчителя. Вони вам допоможуть сформувати та вдосконалити необхідні для подальшої роботи вміння і навички.

Примітка. Перевірка знань та навичок учнів проводиться на кожному уроці. Там, де за комп’ютером сидить 2 або навіть 3 учні, оцінювання навчальних досягнень може проводитися по черзі через урок. Такі групи рекомендується комплектувати учнями однакового рівня знань.

─    Оцінки за знання теорії, розглянутої на попередньому уроці, та за практичні навички поточного уроку ви будете «заробляти» на комп’ютері, проходячи тестування та виконуючи практичні завдання.

─    Під час виконання практичної роботи дозволяється користуватися власними джерелами інформації: посібником, довідником, конспектом тощо.

─    Списування і підглядання не допоможуть при здачі комп’ютерних тестів і виконанні практичної роботи!

III. Оголошення теми і завдань уроку

─    Тема уроку 1.2. «Таблиці в текстовому документі». Цей параграф буде задано додому і наступного уроку ваші теоретичні знання з цієї теми будуть перевірені за допомогою комп’ютерного тестування. Практичні навички з поточної теми будуть перевірені на сьогоднішньому уроці.

─    Після пояснення і закріплення нового навчального матеріалу буде проведена практична робота, яка передбачає 2 етапи:

 1. Тестова перевірка теоретичних знань з вивченої на попередньому уроці теми 1.1. «Шаблони документів. Створення списків», за що можна отримати до 6 балів.
 2. Виконання практичних завдань відповідно до теми 1.2. «Таблиці в текстовому документі», за що можна також отримати до 6 балів.

─    Таким чином, виконуючи практичну роботу, учень може заробити оцінку до 12 балів: до 6 балів за знання теорії + до 6 балів за практичні навички.

IV. Пояснення нового навчального матеріалу

─    До сьогоднішнього уроку вам було задано заздалегідь ознайомитися з темою 1.2. «Таблиці в текстовому документі».

─    Сподіваюся, що всі це зробили! Може у когось виникли питання? Краще запитати зараз, ніж під час виконання практичної роботи.

─    Відкрийте посібник на с. 11. Давайте переглянемо тему, яку будемо вивчати сьогодні, а теоретичні знання якої будуть перевірятися наступного уроку.

─    Зверніть увагу на такі моменти:

Далі вчитель коротко пояснює і коментує навчальний матеріал на с. 11-18. Для унаочнення рекомендується використовувати наявні засоби: мультимедійну дошку, проектор, великий екран монітора вчительського комп’ютера тощо.

─    Все зрозуміло? Готові до виконання практичної роботи?

V. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

─    Черговий, роздайте робочі зошити. Відкрийте зошит на с. 4, прочитайте правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері.

─    Відкрийте с. 8, на якій знаходиться практична робота «Таблиці в текстовому документі». Запишіть номер свого комп’ютера, сьогоднішню дату, поставте підпис, що ознайомились з правилами техніки безпеки при роботі на комп’ютері.

─    Списувати не раджу! За однакові відповіді у завданні вчитель може поставити 0 балів обом учням, не досліджуючи, хто у кого списав.

VI. Практична робота: перевірка домашнього завдання

─    Займіть місця за комп’ютерами, підготуйте їх до роботи. Пройдіть тестування за допомогою контрольно-діагностичної системи Test-W2. Пам’ятайте: програма налаштована на 6-бальну шкалу; протягом 8 хвилин потрібно відповісти на 15 питань; правильність відповіді на кожне питання можна перевірити за позначками поруч з варіантами відповіді. Повідомте одержану оцінку вчителю і він її впише у ваш зошит.

─    Перездавати тест не варто, краще до одержаних балів за тестування заробити додатково до 6 балів за виконання практичних завдань.

VII. Практична робота: вироблення практичних навичок

─    Щоб сформувати практичні навички пропоную виконати 6 завдань, що вимагають виконання певних дій та запису, за потреби, відповідей у місця, позначені «________». Зверніть увагу, що в кінці кожного завдання є поле результату у вигляді прямокутника, у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за невиконане – «0». Ви не повинні вносити свої позначки у ці поля.

─    Ті з вас, хто найшвидше виконає вправу, зможуть отримати додаткові цікаві завдання. Результат їх виконання може покращити загальну оцінку.

VIII. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кількості виконаних практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному полі зошита. Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних завдань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.

─    Найкращі результати під час уроку продемонстрували такі учні: ___________.

─    Сьогодні ви ознайомились з темою «Таблиці в текстовому документі» та розпочали вироблення відповідних практичних навичок.

─    Під час виконання практичної роботи у вас могли виникнути питання теоретичного плану. Сподіваюсь, що відповіді на них ви знайдете у посібнику готуючись до наступного уроку. Також раджу звертатись з питаннями до однокласників, які сьогодні були кращими.

IX. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 1. Опрацювати тему 1.2. «Таблиці в текстовому документі», дати відповіді на питання для самоконтролю і тим самим підготуватися до наступного комп’ютерного тестування.
 2. Попередньо ознайомитися з темою 1.3. «Редагування та сортування таблиць», яка буде вивчатися наступного уроку.
Примітка. На передостанньому уроці розділу учням рекомендують підготуватися до виконання тематичної роботи, яка буде виконуватися протягом всього уроку. Тематична робота передбачає здачу об’єднаного комп’ютерного тесту за весь розділ та виконання комплексної практичної роботи (проекту) на комп’ютері.

На наступній сторінці наведено зразок плану-конспекту останнього уроку розділу, відповідно до описаної технології.


Интернет реклама
Категорія: Педагогічні технології | Додав: teachlab (23.07.2010)
Переглядів: 8536 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Підтримка

Система Orphus

Маєте свій сайт?
Заробіть на ньому грошей!


Не маєте власного сайту?
Заробіть на обміні файлами!
Статистика
Copyright Пилипчук О.П. © 2022
div id=