Четвер, 25.04.2024
Творча лабораторія

Навчальні посібники та робочі зошити з інформатики - якісно і дешево


Меню сайту
Реклама
Категорії каталогу
Навчальні посібники [7]
Навчальні посібники для загальноосвітньої школи
Задачник [2]
Педагогічні технології [11]
Міжпредметні зв'язки [1]
Інформатика для вчителів інших предметів
Програми [3]
Програми навчальних курсів
Експертні системи [1]
ДПА [3]
Головна » Статті » Шкільна інформатика » Педагогічні технології

Евристичні дослідження ІКС-файлів на уроках інформатики (закінчення)

Нові статті

[19.02.2020] [C#]
Задача про розрізання квадрата (ООП, C#)
[09.02.2020] [Python]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Python)
[06.02.2020] [Паскаль]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Free Pascal)

Анатолій Бабін, вчитель-методист Жовтневського НВК Конотопського району Сумської області

Евристичні дослідження ІКС-файлів на уроках інформатики

УРОК 1

УРОК 2

УРОК 3

ТЕМА УРОКУ: Практична робота N 31 "Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин".

МЕТА УРОКУ: Формувати практичні уміння та навички учнів з теми "Опрацювання рядкових величин". Виховувати самостійність мислення, наполегливість і цілеспрямованість у навчальній діяльності.

ТИП УРОКУ: Урок застосування знань.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: Заздалегідь підготовлена на робочому столі папка UROK9-49 з текстовим файлом PR_31.TXT де описано задання до практичної роботи; мережева контролююча програма з тестами відповідного змісту.

Учитель: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ знайти у текстовому файлі PR_31.doc (PR_31.txt), який міститься у папці UROK9-49.

Зміст файлу:

ПРАКТИЧНА РОБОТА N 31.

ТЕМА: "Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин".
МЕТА: Навчитись складати та реалізовувати програми з використанням функцій і процедур опрацювання рядкових величин.
ВИКОНАЙТЕ ТАКІ ЗАВДАННЯ:
1. Вивчіть можливості мови програмування Паскаль для використання функцій та процедур опрацювання рядкових величин:
а) визначення довжини рядка;
б) визначення позиції слова (підрядка) у рядку;
в) копіювання (вирізка) фрагменту рядка;
г) вставка фрагмент у в рядок;
д) знищення фрагменту.
2. Скласти програму розв'язання вказаної задачі опрацювання рядкових величин.
ЗАДАЧА. Скласти програму, яка у введеному тексті (рядку) замінює одну фразу (фрагмент) на іншу.
3. Виконати створену програму.
4. Перевірити виконання програми для таких даних:а) введений початковий рядок "мова програмування Turbo Pascal" б) перша фраза "мова програмування"в) друга фраза "програмування мовою"
5. Описати результати виконання роботи (що бачили на екрані).
6. Відповісти на контрольні питання:
1) Як описуються літерні величини?
2) Як описуються рядкові величини?
3) Яка функція визначає довжину рядка?
4) Яка функція визначає довжину рядка?
5) Яка функція визначає позицію фрагмента у рядку?
6) Яка функція визначає позицію фрагмента у рядку?
7) Яка процедура вставляє фрагмент у рядок?)
8) Яка процедура вилучає фрагмент з рядка?
7. Виконайте вправу:
Дано: Сonst WORD = 'форма'; Var R,R1: string;
вкажіть, яке значення прийме змінна R (правий стовпчик) після виконання вказівок з лівого: 
A) R:='інтика';
R1:=insert(WORD,R,3);
а) 'інтиформака';
б) 'інформатика';
в) 'інтформаика';
B) R:='перетування';
R1:=insert(WORD,R,4);
а) 'переформатування';
б) 'перформаетування';
в) 'перутуформавання';
 8. Додаткове завдання: виправити помилки у програмі:

program Simvol_Zatrymka; {Посимвольне виведення повідомлення,введеного з клавіатури з затримкою 0,3 сек.}
Uses Crt; {Для доступу до процедури Delay}
var msg: string[800];
n: char;
begin
writeln('Введіть яку-небудь фразу - не більше 80 символів');
writeln('і натистіть ENTER');
read(msg);
for n=1 to Length(string) do
begin
write(msg[n]);
Delay(0.3);
end;
readln;
end.

Підбиття підсумків уроку

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

повторити п.2.13 ("Інформатика".Верлань А.Ф.)1) Опрацювати опорні конспекти. 2) Завдання 1-23 (із переліку завдань до заліку)

УРОК 4

ТЕМА УРОКУ: Тематична атестація з теми "Рядкові величини".

МЕТА УРОКУ: Перевірити зання учнів з теми "Рядкові величини" Сприяти розвитку якостей самоаналізу і самооцінки.

ТИП УРОКУ: Урок контролю знань.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: Заздалегідь підготовлена на робочому столі папка TEMAT_9 з текстовим файлом temat_9.doc (temat_9.txt), де описані задання до тематичної атестації, а також контролююча програма temat_9.exe для рейтингово-моніторингового тестування.

Зміст текстового файлу:

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1) Які величини опрацьовує комп'ютер?
2) Що таке літерна константа?
3) Як позначають символьні (літерні) величини у Pascal-і?
4) Скільки байтів займає в пам'яті комп'ютера 1 символ?
5) Що таке код символа?
6) Які функції для опрацювання символьних величин є в TURBOPASCAL?
7) Що означає запис ORD(SIM)?
8) Що означає запис CHR(COD)?
9) Що означає запис SUCC(SIM)?
10) Що означає запис PRED(SIM)?
11) Що означає запис UPCASE(SIM)?
12) Яка функція визначає код (порядковий номер) символу із даної кодової таблиці?
13) До якого типу величин належить результат функції ORD?
14) Яка функція визначає символ за його кодом COD?
15) До якого типу величин належить результат функції CHR?
16) Яка функція визначає визначає символ, який знаходиться після даного символу?
17) До якого типу величин належить результат функції SUCC?
18) Яка функція визначає символ, який знаходиться перед символом SIM у кодовій таблиці?
19) До якого типу величин належить результат функції PRED?
20) Яка функція визначає символ, який знаходиться перед символом SIM у кодовій таблиці?
21) Яка функція перетворює малі літери англійського алфавіту у великі?
22) До якого типу величин належить результат функції UPCASE?
23) Чи є множина символів, яку використовує комп'ютер, упорядкованою? Як це можна довести?
24) Що таке рядок?
25) Що таке довжина рядка?
26) Що таке рядкова константа?
27) Яку довжину може мати рядок?
28) Що таке пустий рядок?
29) Як оголошують рядки?
30) Що означає запис: St:string;
31) Що означає запис: R:string[35];
32) Як можна одержати доступ до 29, n-го символа рядка?
33) Чому дорівнює R[5], R[7], якщо R='Магеллан'?
34) Яка дія функції Length(R)? Який її формат?
35) Яка дія функції Pos? Який її формат?
36) Яка дія функції Сoncat? Який її формат?
37) Яка дія функції Copy? Який її формат?
38) Яка дія процедур Delete? Який її формат?
39) Яка дія процедури Insert? Який її формат?
40) Нехай рядок R='Семен Васильвич'. Який результат буде після виконання функції copy(R,7,9)? copy(R,3,3)? copy(R,9,3)? copy(R,6,1)?
41) Визначити результат виконання вказівки Length(R).
42) Визначити позицію підрядка 'ас' у даному рядку;
43) Дано рядок R='Динамо Київ '; W='чемпіон'; одержати рядок 'Динамо Київ чемпіон';
44) Дано рядок R='Динамо Київ '; W='чемпіон'; одержати рядок 'Київ', використовуючи функцію delete.
45) Що виконує дана програма:
Рrogram E35a;
var x,i: string[10];
n:integer;
begin writeln('Введіть слово');
readln(x);
writeln('Введіть нову літеру та її порядок у слові, ');
readln(i,n);
insert(i,x,n);
delete(x,n+1,1);
writeln(x);
readln
end.

46) Знайдіть 2 помилки в програмі:
Program A42b;{Вилучає символи, взяті у дужки}
var slowo,stop: char;
i: integer;
begin
writeln ('Введіть довільний рядок');
writeln ('введення закінчте знаком /');
read(slowo);
while slowo='/' do
begin
if slowo='(' then i:=1
else if slowo=')'

then i:=0
else if i:=0
then write(slowo);
read(slowo)
end;
writeln;
writeln('Для виходу натисніть <Enter>');
readln (stop); writeln(' ');
end.

АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ (самостійно, у групах)

ЗДАЧА ТЕКСТІВ ПРОГРАМ, СКЛАДЕНИХ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАЛІКУ

ПІДВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ПІДСУМКІВ ТЕМАТИЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити п.2.13 ("Інформатика". Верлань А.Ф.) Опорний конспект. Виконати аналіз помилок, допущених під час тематичної атестації і виправити їх.


Интернет реклама
Категорія: Педагогічні технології | Додав: teachlab (21.06.2009)
Переглядів: 3509 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Підтримка

Система Orphus

Маєте свій сайт?
Заробіть на ньому грошей!


Не маєте власного сайту?
Заробіть на обміні файлами!
Статистика
Copyright Пилипчук О.П. © 2024
div id=